Talouspäällikkö ja talousjohtaja

Talouspäällikkö

Osa-aikainen talouspäälikkö auttaa kasvuyritystä nykyaikaisen talousjohtamisen mallin rakentamisessa.  Varmistaa tehokkaat talousjohtamisen prosessit sekä riittävän tiedon saannin johtamisen tueksi. Sparraa johtajaa ja muuta henkilöstöä talouden osa-alueella. Auttaa johtajaa tilitoimistoyhteistyössä. Tarvittaessa rakentaa automatisoidun toimintaa ja johtamista tukevan raportoinnin. Osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn.

Kehittää talousjohtamisen tukemaan yrityksen kasvustrategiaa ja antaa johtajan käyttöön omia näkemyksiään toiminnoista ja suunnitelmista.

Talousjohtaja

Osa-aikainen talousjohtaja auttaa pk-yrityksen johtoa laajassa talousjohtahmisen kokonaisuudessa. Varmistaa yrityksen toimintojen digitaalisuuden prosesseissa. Luo yrityksen toimintoja ja strategiaa tukevan automaattisen raportointijärjestelmän sekä tavoiteasetantamallin. Tukee omalla osaamisellaan ja näkemyksillään yrityksen johtoa ja henkilöstöä. Analysoi yrityksen toteutuneita ja ennustettuja tuloksia niin raha kuin ei-rahamääräisistä mittareista. Osallistuu aktiivisena jäsenenä hallitustyöskentelyyn ja yrityksestä riippuen johtoryhmätyöskentelyyn. 

Kehittää ja varmistaa yrityksen talousjohtamisen nykyaikaisen toimintamallin tukemaan strategiaa. Vaalien tehokkuutta prosessien läpimenoaikoihin, virheettömyyttä ja kustannustehokkuutta.

 

Share on FacebookShare on LinkedIn