Nykyaikaisen talousjohtamisen ammattilainen

Talousjohtamisen ydin

Tavoitteet, seuranta, analysointi ja korjaavat toimenpiteet, luovat pohjan talousjohtamiselle. Mittareiden avulla tapahtuva oikea-aikainen itseohjautuminen, ohjaaminen ja päätöksenteko auttavat parantamaan kannattavuutta.

Nykyaikaisen talousjohtamisen osa-alueeseen, perinteisen taloushallinnon lisäksi, liittyvät myynti- ja ostotilausprosessit sekä materiaalivirtojen hallinta.

Miksi talousjohtamista tarvitaan?

Pitkässä juoksussa raha ratkaisee. Mistä raha tulee? Mihin raha menee? Missä raha makaa? Yksi talousjohtamisen osa-alue on löytää edellä oleviin kysymyksiin vastaukset.

Toinen nykyaikaisen talousjohtamisen perusta on digitaalisuus. Se mahdollistaa tehokkuuden nostamisen monilla eri yrityksen osa-alueilla. Digitalisaatiota hyödyntämällä tuetaan talousjohtamisen kokonaisuutta ja sen tuomaa lisäarvoa niin tiedon kuin kannattuvuuden kasvattamisen muodossa. Nykyaikainen talousjohtaminen auttaa yritystä hyödyntämään digitalisaatiota täysimääräisesti ja näin tukemaan tehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta.

Talousjohtamisen hyvällä perustalla saadaan oikeaa tietoa johtamisen, ohjaamisen ja päätöksenteon tueksi.

Autamme yrityksen sisäisten toimintojen kehittämisessä, hyödyntäen mahdollisimman laajasti digitaalisuutta. Tavoitteiden sekä niitä tukevien mittareiden laadinnassa ja automatisoitujen seurantamallien rakentamisessa. Tietojen analysointi ja tiedolla johtaminen ovat talousjohtamisen ydintämme.

Milloin voimme auttaa?

  • Talousjohtamisen nykyaikaisuuden varmistamisessa
  • Talousjohtamiseen vaikuttavien toimintojen kehittämisessä
  • Talousjohtamiseen vaikuttavat toiminnanohjausjärjestelmien määrittelyt, ERP:n määrittelyvaiheessa ja käyttöönotossa
  • Osa-aikaisen tai projektiluonteisen talouspäällikön sekä talousjohtajan roolissa
  • Talousjohtamiseen kuuluvien osa-alueiden kouluttamisessa
  • Nykyisen taloushenkilön kouluttamisessa ja tukemisessa
  • Operatiivisten palaverikäytäntöjen tehostamisessa

Talousjohtaminen uudelle tasolle seuraavilla eri toteutusvaihtoehdoilla

Käytännönläheisyys, ratkaisukeskeisyys, pitkäkokemus ja erinomainen liiketoimintanäkemys kuvaavat toimintaamme.

Share on FacebookShare on LinkedIn