Taas lähdetään puhtaalta pöydältä!

Talousjohtamisessa otsikko on konkretiaa. Rakettien pauke, tasan keskiyöllä vuoden viimeisenä päivänä, tulee nollaamaan kaikki tuloslaskelman luvut ja suurimman osan mittareista. Toki jotakin jää nollaamattakin, kuten varat ja velat eli tase, tapaturmattomien päivien seuranta sekä tilauskanta, ehkä vielä jotain muutakin.

Ja pitäähän se tästäkin asiata tehdä TOP10.

Talousjohtamisen puhtaan pöydän mittarit TOP10:

  1. LIIKEVAIHTO on yrityksen yleisin mittari. Mieti tälle hyvä kokonaistavoite. Tämän lisäksi yrityksestä riippuen, liiketoiminta-alueille, tuoteryhmille, asiakkaille, myyjille jne.
  2. KANNATTAVUUS on myös yleisimpiä mittareita. Kannattavuuden tasoja on useita. Ensinnäkin on tärkeä asettaa kannattavuustavoitteet liikevaihtotavoitteen kanssa samoille osa-alueille. Lisäksi on hyvä miettiä tuloslaskelman eri tason tavoitteet. Esimerkkeinä tasoista ovat materiaali-, myynti- ja käyttökate.
  3. KUSTANNUKSET, vastuut organisaation mukaisesti. Aseta tavoitteet ylätason organisaatiosta luoden hierarkinen seuranta päätyen toimintoihin. Tämä lisää kulukuria, mahdollistaa kulujen kohdistamisen liiketoiminnoille ja toimii tuotekustannuslaskennan osana.
  4. MYYNTIHINNAT, erityisesti niiden kehitys suhteessa materaiaalihintojen kehitykseen. Myyntihintojen mittaaminen sellaisaisenaan soveltuu hyvin tuotekauppaan ja konseptoituihin palveluihin.
  5. HUKKA on valmistavassa yrityksessä erittäin tärkeä mittari. Yleensä materiaalikulu on valmistavan yrityksen suurin kuluerä. Jokainen työvaihe on tärkeä ja jokaisessa vaiheessa hukan syntyyn voidaan vaikuttaa. Muistathan kokonaisuuden lisäksi mitata hukkaa työpisteittäin, työvaiheittain tai jokin muu osa-alue, mikä sopii toimintamalliinne. 
  6. TOIMITUSVARMUUS, asiakkaalle on tärkeää saada tuote oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Toimitusvarmuus on yrityksesi tulevaisuudesta kertova mittari. Ai miksi? Olen sitä mieltä, että asiakas on valmis maksamaan luotettavuudesta hieman enemmän ja pysyy luonasi myös laskusuhtanteessa, vaikka tavaraa olisi saatavissa helposti muiltakin toimittajilta.
  7. SISÄÄN TULLEET TILAUKSET on hyvä indikaattori tulevaisuudesta. Kaupaksi saadut tilaukset tulevat jokus olemaan liikevaihtorivillä.
  8. REKLAMAATIOT, näitä on hyvä seurata monestakin eri kulmasta. Liikkeeseen kannattaa lähteä kokonaisuudesta, suhteuttamalla reklamaatioiden aiheuttamat kustannukset liikevaihtoon. Reklamaatiooiden lukumäärän suhteuttaminen myyntitilausten kappalemäärään on myös hyvä mittari.
  9. MÄÄRÄT, tuotanto ja myyntimääriä on hyvä mitata. Näitä mittareita käytetään moneenkin eri tarkoitukseen. Jossakin ne voivat olla osaperusteena palkkanmaksulle. Analysoitaessa kannattavuutta määrämittarit nousevat monesti arvoon arvaamattomaan. 
  10. Se kuuluisa VIIMEINEN RIVI on yrityksen tärkein mittari. Tälle on hyvä asettaa suhteellinen ja absoluuttinen tavoite. Ja kuten kaikki tiedämme  "euroilla" eletään.

Oikeat mittarit tuovat menestystä vuodelle 2018! Onnea ja menestystä! yes

 

 

Share on FacebookShare on LinkedIn