Palaverit ja johtoryhmät toimiviksi

Palavereita tarpeeseen

Palaverit syövät tehokasta työaikaa. Jokaisella palaverilla tulee olla päämäärä. Palaveriin tulee osallistua kyseisen asian osalta tarpeelliset henkilöt.

Johtoryhmä on päättävä elin

Johtoryhmän tehtävä on tehdä päätöksiä. Päätöksillä tulee olla toteutus suunnitelma ja seuranta. Johtoryhmän kokouksien työskentely tulee olla aikataulutettu, suunniteltu ja yrityksen toiminnalle lisäarvoa tuova.

Palaverit ja johtoryhmät tuomaan informaatiota

Palavereissa ja johtoryhmissä käsitellyt asiat on syytä tiedottaa muulle henkilöstölle yritykselle sopivalla tavalla. Tiedonkulun lisääminen liittyy olennaisesti näiden eri ryhmien työskentelyyn.

Käytäntöjen tehostaminen

Kehittämien lähtee liikkeelle nykytilan kartoituksesta, jonka perusteella annetaan kehitysiedeat kirjallisena. Tämän perusteella luodaan palaverikäytännöt ja johtoryhmälle työskentelymalli.

 

 

Share on FacebookShare on LinkedIn