Sisäinen auditointi- mitä se on?

Sisäinen auditointi on käsitteenä laaja. Se voidaan kohdentaa koko yrityksen toimintaan tai valittuun osa-alueeseen. Auditoinnin tekee ulkopuolinen henkilö, joka ei työskentele tarkastuksen kohteena olevassa työtehtävässä, mutta jolla on riittävä näkemys kyseiseen toimintaan. Yleensä auditointi yhdistetään laatujärjestelmään ja sertifiointeihin, tarkoituksena on varmistaa, että toimitaan sovittujen kirjattujen pelisääntöjen mukaisesti.

Vähemmän huomiota ovat saaneet kehittämiseen liittyvät auditoinnit. Rutinoidumme omissa työtehtävissämme, emme kerkeä, halua tai osaa lähteä kyseenalaistamaan tapaamme toimia. Hyvin usein toki tiedostamme tehostamispotentiaalin. Toteutus jää tekemättä, sillä meillä on kiire tai olemme jo niin nopeita omassa mallissamme ja tekeminen tulee takaraivosta ilman suurempaa ponnistelua.  Kuulostaako tutulta?

Mietitäänpä kahta saman alan yritystä, jotka tekevät samalla liikevaihdolla samaa tulosta. Molemmat ovat kasvaneet nopeasti ja tiedostavat, että volyymien noustessa henkilöstö on tupella ja joudutaan hankkimaan lisäresurssia. Näistä toinen päättääkin panostaa sisäiseen auditointiin, tavoitteena toimintojen kehittäminen. Toinen jatkaa puksuttamista vanhaan malliin ja hankkii uutta henkilöstöä tekemään kasvavaa työmäärää. Jälkimmäinen vaihtoehto on työllistämistä ajatellen aivan erinomainen, toivottavasti myös kaikkien osapuolten kannalta pitkäkestoinen.

Mites menee yrityksellä, joka satsasi sisäiseen auditointiin? Henkilöstön aikaa on vapautunut, lisäresurssitarve poistunut ja aikaa jäänyt uusien työtehtävien opetteluun. Tämän yrityksen liikevaihdon kasvaessa suhteellinen kannattavuus on paremmalla tasolla kuin vertailuyrityksen. Todennäköisesti henkilöstö motivoituneempaa, aikaa jää uusille ideoille ja rahaa yrityksen kehittämiseen.

Kumman yrityksen sinä valitset omaksesi?

Panostaminen jatkuvaan parantamiseen on investointi tulevaisuuteen!

 

 

Share on FacebookShare on LinkedIn