Talousjohtamisen kartoituksella kannattavuutta

Talousjohtamisen kartoituksen tarkoitus

Toimintoihin perehtyminen ja kipukohtien löytäminen on hyvä lähtökohta nostaa esille toimintatavat, joita parantamalla saadaan lisää tehokkuutta sekä tietoa yrityksen eri osa-alueiden kannattavuuksista ja vaikutuksista tulokseen.

Talousjohtamisen kartoitukseen sisältyy

Talousjohtamisen osa-alueisiin linkittyvät; taloushallinto-, myyntitilaus-, osto-, tuotanto- ja varastotoiminnot. Varsinaiseksi työstettäväksi alueeksi voidaan valita, jokin yksittäinen alue edellisistä. Tähän sisällytetään aina perehtyminen yrityksen koko prosessiin, jotta saadaan varmistettua kokonaisuuden kannalta toimivat mallit.

Talousjohtamisen kartoituksen kulku

Kartoituksen kesto vaihtelee puolesta päivästä ylöspäin, riippuen kartoituksen laajuudesta. Käytännössä tehtävä toteutetaan perehtymällä konkreettisesti nykyisiin toimintatapoihin. Työtehtävää suorittavat henkilöt kertovat ja näyttävät, miten toiminnot tehdään. Käytännön toimintoihin tutustumisen perusteella asiakas saa selkokielisen raportin, jossa nostetaan esille kehittämistä kaipaavat yksittäiset toimintatavat ratkaisuehdotuksineen.

Kartoitukseen sisältyy koko yrityksen prosesseihin tutustuminen, jolloin varmistetaan kokonaisuuden kannalta paras toimintamalli.

Talousjohtamisen kartoituksen soveltuminen

Kartoitus on tarkoitettu erityisesti kasvu- ja pk-yrityksille.

 

Tyytyväisyystakuu; maksat auditoinnista vain konkreettisten, käytännössä toteutettavien kohtien löytyessä.

Share on FacebookShare on LinkedIn