Taloushallinto – rakkaalla lapsella on monta nimeä

Aloitetaanpa nimeäminen tällä kertaa näin; välttämätön pakko, paras tuki päätöksenteossa, totuuden kertoja, tavoitteet toiminnalle…

Välttämätön pakko, tässä on vinha perä. Onneksi! On pelisäännöt, miten yrityksen rahaliikenteestä pidetään kirjaa, minkä perusteella yrityksen rahavirtoihin kuuluvia velvoitteita hoidetaan. Tämä välttämätön pakko on kirjanpitoa, jossa tulot, menot, omaisuus, velat jne. kohdistetaan niille kuuluville tileille, tiedetään yrityksen tuotot, kustannukset, omaisuus, saatavat ja velat. Kulut kohdistetaan tässä vaiheessa valituille kustannustenaiheuttajille eli kustannuspaikoille. Kirjanpidosta tehtävillä analyyseilla voidaan vertailla vähintäänkin samalla alalla toimivia yrityksiä keskenään. Puhutaan kirjanpidon tuloksesta ja taseesta, johon verot ja verotus eri muodoissaan linkittyy olennaisesti.

Kirjanpitäjä on avainasemassa tässä osa-alueessa. Erinomainen kirjanpitäjä tuntee kirjanpidon ohjeet ja käytännöt, on proaktiivinen, tuntee yrityksen toimialan ja yrityksen toiminnan. Erinomaisen kirjanpitäjän toimesta kulujen jaksotus tulee tehtyä oikeille tilikausille, arvonlisäverot ja muut velvoitteet on laskettu oikein ja oikea aikaisesti, lisäksi tulos on verotuksellisesti optimaalinen ja oikein. Erinomainen kirjanpitäjä auttaa omalta osaltaan yritystä parhaaseen mahdolliseen tulokseen, on yritykselle ensiarvoisen tärkeä ja maksaa itsensä monin verroin takaisin. Tähän kannattaa panostaa! Jos sinulla on erinomainen kirjanpitäjä, kiitä häntä kädestä pitäen. Vielä parempi kiitä halaten.

Tämän perusasian ollessa kunnossa on yrityksellä hyvä perusta erilaisille omiin tarpeisiin tehtäville kannattavuus- ja kustannuslaskennoille sekä mittaristolle.

Seuraavaksi ilmestyvä kirjoitus käsittelee toista välttämätöntä pakkoa.

Share on FacebookShare on LinkedIn