Vapaaehtoisuus on tuloksen kannalta tärkeintä!

Yrityksen kaikki toiminnot, joko tuottavat ja kuluttavat tai vain kuluttavat yrityksen rahoja. Tyydyttäessä pelkästään kokonaiskannattavuuden, -varallisuuden tai epäoleellisten asioiden seurantaan, menetämme hirveän määrän kallisarvoista tietoa.

Parhaan tuloksen sisäisestä laskennasta saa sen ollessa jatkuvaa, oikeisiin laskentaperusteisiin tukeutuvaa ja oikeita osa-alueita mittaavaa. Seuraavassa ylätason katsaus neljään syyhyn, miksi sisäinen laskenta on yrityksen tuloksen kannalta tärkeintä taloushallintoa:

 1. Tiedetään mistä raha tulee, mihin se menee ja missä se makaa
  • Yrityskohtaisesti tulee miettiä oikeat seurantakohteet. Tuottojen osalta ne ovat yleensä asiakkaita, projekteja, tuotteita, palveluja tai kaikkia näitä. Kulujen osalta mittarit ovat euromääräisten lisäksi tehokkuusmittareita. Tuotoissa mainittujen lisäksi mitataan  muun muassa linjoja, toimintoja ja varastoja useammasta eri näkövikkelistä. Kuluja ja tuottoja oikein yhdistelemällä saadaan tuottoja tuovien seurantakohteiden kannattavuudet selville.
 2. Päätöksenteon tuki
  • Faktaan perustuvat taustatiedot mahdollistavat nopean reagoinnin ja päätöksien oikean kohdentamisen. On selvää, että oikeita päätöksiä oikeaan aikaan tuottaa parempaa tulosta. Pienillä totuuteen perustuvilla muutoksilla on monesti isoja euromääräisiä vaikutuksia.
 3. Henkilöstön ohjaamisen apuväline
  • Jotta henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan, tulee heidän toiminnoilleen olla asetettuna toimintaa tukevat mittarit tavoitteineen. Henkilöstön tietäessä, mitä heiltä odotetaan he pystyvät kehittämään tekemistään kohti parempaa tulosta. Poikkeamiin ja tavoitteesta jääntiin pystytään puuttumaan heti. Juurisyiden selvittäminen helpottuu ja korjaavat toimenpiteet saadaan tehtyä nopeammin.
 4. Jatkuva parantaminen
  • Tärkeintä ei ole tuottaa valtavaa määrää numeroita, vaan hyödyntää tuotettua tietoa. Mittaristolle asetettujen tavoitteiden tulee tukea jatkuvaa parantamista.  Mittareiden lisäksi toimintatapoja pitää säännöllisesti tutkailla kriittisesti, koska jumiudumme toimintatavoissa helposti. Kasvutilanteissa nämä tulevat esille mm. toimitusvaikeuksina, virheinä ja lisäresurssitarpeina. Ennen tähän tilanteeseen ajautumista kannattaa varmistaa toimintojen suoraviivaisuus ja automaattisuus.
Share on FacebookShare on LinkedIn